įkloti

įkloti
įklóti K; SD169 1. tr. įdėti, įtiesti: Reikia įklót batuosna šiaudų arba popieriaus, tai bus šilčiau Š. Vežant rugius, reikia įklóti į vežimą įklodę J.Jabl. Įklók tą drobulę į grabą J. Vasaitienė gulėjo lentinėje, šiaudais įklotoje lovoje, laikydama prie krūtinės naujagimį . | refl. tr.: Įsiklók važin šieno ar šiaudų, kad kojoms būtų šilčiau Š. 2. tr. apkloti įsupant: Inklók mane, sesut, šiltai, ba mane šalčiuosna krečia Prng. 3. tr. įdurti lopą, palopyti: Mano pirštinės kasdienės, inklótos Kvr. 4. tr. įdėti, įmokėti: Daug jau čia mano (šiton įmonėn) įklóta pinigų Š. Jis vienas iš pirmųjų įklojo aukų rinkėjui nuo savęs dešimčiarublę . Aš, pusrublį įklojęs, maniau sau: tiek ponelis manęs ir tematysi . 5. intr. suduoti, įkrėsti: Įklókit, vyrai, jam ben penkiolika uodegon, tai nurims, nesišėlios Š. Įklójau į murzą, kad muni atmintų Trk. Paprašysiu brolius, tai kai inklõs tau, tai žinosi Ml. \ kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; pakloti; parkloti; perkloti; prakloti; prikloti; sukloti; užkloti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • įkloti — įklóti vksm. Įklóti põpierių į stálčių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antkloti — (dial.) tr. užkloti: Katra serga, ančkloju šiltesnį adejalą Trš. Tą krūvą apklok šiaudais, antklok lentomis ir prislėk akmenimis rš. | Medis pusę dirvos antklodavo savo šešėliu rš. kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkloti — tr. 1. SD222 aptiesti, apdėstyti, apskleisti: Pievą audimais apkloti K. Laukai sniego apklotì Dgl. Tais lapeliais pievos apklotos FrnS174. Grabas buvo apklotas brangiais vainikais rš. [Stepuko šeimininkė] staiga nukišo ranką užantin ir ištraukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkloti — 1. tr. K, J truputį nukloti, atidengti apklotą: Tat sakydama atklojo Onelę Žem. | refl. intr., tr.: Atsiklojusi moteriškė gulėjo šonu rš. Mėgink, kur tik galėdamas, pats sau patarnauti, vandenio atsinešti, patalą atsikloti ir pasikloti Vaižg. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškloti — tr. 1. visą užtiesti, išgrįsti, išmušti: Išklos takus gelumbe Jnš. Menės asla taip pat buvo išklota žvėrių kailiais A.Vien. Ežys pasidirba kinį, iškloja jį lapais, sausomis žolėmis ir lapkričio mėnesyje atsigula savo naujame patale Blv. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kloti — kloti, ja, jo 1. tr. SD333, R tiesti, dėti, guldyti ką ant paviršiaus: Lentas klojo ant tako Kp. Skyniau skyniau skynimėlį, klojau klojau klojimėlį Krkn. O ką kalba apynėlis, iš žemės dygdamas, iš žemės dygdamas? – Jei jūs manęs neprismeigsit, aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukloti — tr. 1. aptiesti, apdengti, apdėti kuo: Visi suolai nukloti laikraščiais Pc. Tai aš nukločia kelelį drobelėm LTR(Klt). Stalas buvo valgiais nuklotas rš. Skujom, šakelėm ir šiškom nuklotą kepina saulė nenaudingą plotą A.Baran. Te nuklojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakloti — tr. 1. R patiesti: Plytelės, lentelės iš marmuro asloj paguldytos, paklotos SD3. Padėjęs šaukštą, paklojo rankas ant stalo ir padėjo galvą I.Simon. Tik išaudė ir jau audeklus ant pievos paklojo Švnč. Priderėtų dar pri stalo pakloti ant žemės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parkloti — tr. 1. parmesti, parristi: Lyg žolę ant žemės parklojo rš. Čia mes juos parklosim! Vd. O jei mane liga parklotų, ką tuomet reikėtų daryti? rš. 2. išleisti (pinigus): Visus pinigus parklojo besibylodamas Šl. kloti; antkloti; apkloti; atkloti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkloti — 1. intr. padauginti užkloti: Par daug parklojai (storai užklojai) J. 2. tr. SD299 iš naujo kloti: Negerai paklota lova reikia perklot Kp. Nepamiršo ir senio: nuprausė jam burną, apvilko tik išvelėtais švariais marškiniais, patalą perklojo nauja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”